← Terug

Interview

Hans Biesheuvel: Veel onduidelijkheid rondom stimuleringsfonds Rutte III

Hans Biesheuvel: Veel onduidelijkheid rondom stimuleringsfonds Rutte III

Met de oprichting van de financieringsinstelling Invest-NL en 2,5 miljard euro aan
investeringsgeld wil het kabinet-Rutte III innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven
stimuleren. Een goede zaak, vindt Hans Biesheuvel, voorzitter van belangenvereniging ONL voor Ondernemers. Tegelijkertijd vraagt hij zich af of dit wel de ideale oplossing is.

Nu het coalitieakkoord tussen de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bekend is geworden, weten we dat het nieuwe kabinet de oprichting van een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling voor ondernemers doorzet. Met 2,5 miljard euro aan eigen vermogen moet Invest-NL investeringen in Nederlandse bedrijven mogelijk maken die banken en andere financiers niet aandurven. Onder meer investeringen in de energietransitie en digitalisering kenmerken zich door onzekere risico’s, onduidelijke rendementen en/of lange terugverdientijden. Het financieringsvehikel van Rutte III moet ook startkapitaal leveren aan innovatieve startups en scale-ups, evenals ondersteuning aan ondernemers bij export en groei over de grenzen.

Concurrentie met marktinitiatieven dreigt

Met de oprichting van Invest-NL volgt Nederland het voorbeeld van andere EU-landen (waaronder onze buurlanden) die al beschikken over zo’n financieringsinstelling. Hans Biesheuvel, voorzitter van belangenvereniging ONL voor Ondernemers, is “in de kern” positief over de ontwikkeling. “Het is goed dat er aandacht is voor innovatieve bedrijven, waarvan het rendement op de lange termijn moeilijk te bepalen is.

Kunnen we belastinggeld niet beter anders gebruiken?

Wel heb ik vraagtekens bij de manier waarop dit kabinet dat wil organiseren.” Volgens Biesheuvel moet Rutte cum suis voorkomen dat het initiatief gaat concurreren met marktinitiatieven zoals de NPEX, een beurs voor mkb-bedrijven waarvan hij ook voorzitter is. “Dit jaar hebben ondernemers hier al 20 miljoen euro aan groeigeld opgehaald. We merken dat particuliere beleggers bereid zijn om te investeren in innovatieve mkb-ondernemingen, als rendabeler alternatief voor banksparen.” Biesheuvel vraagt zich af hoe hij de verhouding moet zien tussen het met belastinggeld opgezette Invest-NL en de private markt voor alternatieve financiering die snel volwassen aan het worden is. “Ik heb hier nog geen duidelijk  antwoord op gekregen. Als Invest-NL gaat samenwerken met andere organisaties zoals NPEX, dan is het prima. Maar als het gaat concurreren is het niet verstandig daar belastinggeld tegenaan te gooien.”

De voorzitter van ONL voor Ondernemers wijst daarnaast naar tal van andere initiatieven die de afgelopen jaren zijn gelanceerd met hetzelfde doel. Een voorbeeld is investeringsfonds NLII, dat drie jaar geleden startte met de bedoeling kapitaal van pensioenfondsen aan te wenden om ondernemers te steunen, maar volgens Biesheuvel niet van de grond komt. “Hier is naar veel projecten van  ondernemers gekeken, maar deze konden telkens niet aan de rendementseisen van pensioenfondsen voldoen. Dit roept bij mij de vraag op of het nieuwe kabinet het geld voor Invest-NL niet beter kan gebruiken om bestaande kanalen te versterken, in plaats van iets nieuws te gaan doen.”

Meer complexiteit voor ondernemers

Een derde en laatste kanttekening is de kwestie of alwéér een nieuw loket voor ondernemers met een financieringsbehoefte wel zo efficiënt is. “We hebben al een Kamer van Koophandel en een Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We voeren in Nederland al allerlei ondersteuningsregelingen uit voor ondernemers. Het wordt zo alleen maar ingewikkelder.”
Biesheuvel voegt eraan toe dat hij het probleem dat Invest-NL adresseert, wel degelijk onderkent. “Innovatieve bedrijven moeten op dit moment disruptief zijn. Daarbij hoort dat zij vaak nog geen uitgewerkt businessmodel hebben waarvan exact is aan te geven hoe het gaat lopen. Ik ben zeker voorstander van het stimuleren van innovatie, dat is geen discussie. De hamvraag is: hoe gaat de overheid dit organiseren?”

Auteur

Linda Meeder

Online Communicatiemanager bij Euler Hermes